Wereldwinkel Bergen is een non-profit organisatie. Het is een stichting zonder winstoogmerk. die geheel uit onbetaalde vrijwilligers bestaat.

De winkel maakt, na aftrek van de kosten en een reservering voor onvoorziene uitgaven, een bescheiden winst, waarmee wij jaarlijks kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen. Bij voorkeur gericht op vrouwen, kinderen en onze producenten.