ANBI gegevens

Naam instelling Wereldwinkel Bergen NH
RSIN: 009950187
Vestigingsadres: Raadhuisstraat 2, 1861 KS Bergen NH
Telefoonnummer: 06-23177882
E-mail adres: wereldwinkelbergen@gmail.com

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel Bergen NH bestaat uit 5 personen:

– Jan Apotheker, voorzitter
– Loes Epema, secretaris
– Luc Lassche, penningmeester
– Joke van Antwerpen, bestuurslid, coördinator medewerkers
– José Bastiaans, bestuurslid, PR-medewerker

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Bergen NH heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan van 2020 downloaden.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Wereldwinkel Bergen NH brengt jaarlijks een jaarverslag uit. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten. De financiële verantwoording is ook in het jaarverslag opgenomen.

Download hier het jaarverslag van 2021

Download hiet het jaarverslag van 2019. en hier het financiele resultaat van 2019

Download hier het jaarverslag van 2018. en hier het financiele resultaat van 2018 

Download hier het jaarverslag van 2017.

Download hier het jaarverslag van 2016.

Download hier.het jaarverslag van 2015.

Download hier het jaarverslag van 2014.

ANBI

Wereldwinkel Bergen NH heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI-instelling kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingdienst heeft Wereldwinkel Bergen NH de ANBI status verstrekt. Dit betekent dat u alle giften mag aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting, als u daarvoor in aanmerking komt.

Eerdere verslagen en algemene gegevens: